Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Thursday, December 25, 2008

[Fwd: FW: จม. ถึงนิตยสาร ��อเชียน วอลล์ สตรีท ชี้แจงเรื่อง��ถานการณ์ของไทย]

________________________________
From:
Sent: 22 December 2008 11:36
To:
Subject: Fwd: Fw: จม. ถึงนิตยสาร เอเชียน วอลล์ สตรีท ชี้แจงเรื่องสถานการณ์ของไทย


ขอบพระคุณในความกล้าหา­ญของ อาจารย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
และคนไทยทุกท่านครับ จดหมายของอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการแก้ความเข้าใจผิด ทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตาม

จะช่วยส่งต่อออกไปให้ทั่วถึงครับ

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

With best regards,

Danai Chanchaochai
CEO
DC Consultants and Marketing Communications Ltd.
Amarin Plaza , Level 22, 496-502 Ploenchit Road , Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330
Direct Line: (662) 610 2356 Tel: (662) 610 2364-5 Fax. (662) 610 2345-6
http://www.dcconsultants.co.th/


________________________________

เรียน ทุกท่าน

ขณะนี้มีความพยายามที่จะใช้สื่อต่างประเทศทุกรูปแบบ
เพื่อสร้างภาพพจน์ใน เชิงบวกแก่คุณทักษิน
และสร้างภาพในเชิงลบต่อระบบศาลยุติธรรมของประเทศไทย
และต่อองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพวกเราทุกคน
สื่อต่างประเทศนี้ไม่ได้มีเฉพาะ Asian Wall Street
Journalแต่ยังปรากฏในสื่อต่างประเทศอื่นๆอีกหลายชนิด แม้แต่วารสาร
National Geographic ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้
ก็ยังมีถ้อยคำพาดพิงในเชิงลบถึงการปฏิวัติในประเทศไทยเมื่อ 2 ปีก่อน
ปรากฏการณ์การกระพือข่าว(ส่วนมากลบ)นี้ เกิดขึ้นในเวลาถี่มากจนผิดสังเกต
ในฐานะที่พวกเราเป็นปั­­ญญาชนจึงใคร่ขอร้อง
ให้พวกเราช่วยกันใช้สติปั­­ญญาและความสามารถในการโต้ตอบและ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างประเทศ
เพื่ออธิบายคำวิจารณ์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย
และสถาบันพระมหากษัตริย์ การตอบโต้ไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์
หรือต้องใช้คำพูดที่รุนแรง แต่ต้องยึดมั่นในเหตุผล ความจริงมีที่มาที่ไป
และใช้สติ-ปั­­ญญาในการชี้นำให้พูดอ่านบทความของท่านเข้าใจ
โดยปราศจากจุดอ่อนที่จะโต้แย้งได้ ดังตัวอย่างของจดหมายจาก อ.ประสิทธิ์
ฟูตระกูล ที่ได้เขียนตอบโต้บทความใน AWSJ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
http://online.wsj.com/article/SB122411457349338545.html?mod=article-outset-box#articleTabs_comments%26articleTabs%3Darticle

เมื่อท่านอ่านจดหมายตอบโต้ของอาจารย์ฯ แล้ว กรุณาส่งต่อ
ให้เพื่อนของท่านได้รับรู้โดยทั่วกันด้วย

นพ.เกรียง ตั้งสง่า
31 October 2008


Dear Sir,

In response to your article in October 16 AWSJ which was brought to
my attention recently, I would like to clarify a few points and
explain to you some facts pertinent to the present Thai political
turmoil. I am a 70 year old doctor with no political connections or
positions but with an absolute loyalty to the King. Proper
understanding and support from friends abroad will help Thailand
through these difficult times. Your opinion and assessment reflected
in that article deserve to be modified in the lights of the
following information I am privileged to share with you. I have always
held your publication in high regards and hope this information will
help the AWSJ maintain its unbiased position.

1. The King is indeed revered by Thai people. He has now recovered
from his illness and regained his former health. The photograph in
your article was taken the day he left hospital over a year ago and
I regret that it may be misleading. He has appeared in public on
numerous occasions since then..
For a more recent photograph, you may consider accessing the
archives of many local newspapers including the Bangkok Post. I am
sure that will better reflect his true state of health.

2. The law against offending the monarchy has been in our
constitution for over 75 years since the era of constitutional
monarchy began. Our King rules or exercises his power through
parliament, government, and the courts of law. These three
institutions have provided check and balance necessary to run the
country for 'the benefits of all Thai people' as proclaimed by the
King on his coronation over 60 years ago that ' I shall rule with
righteousness for the benefit of Thai people '.

3. In all these years, there was hardly any incidence of lese
majeste.. Those found guilty had received royal pardons, some after a
short time in jail. One of those is now a prominent member of the
now ; dissolved party headed by a former prime minister, Dr.Thaksin
Shinawatra. Banned from being involved in any political activities,
this man still runs a nightly television program on a government
channel attacking political opponents and organizing political
rallies that might escalate into widespread unrest in many parts of
the country.

4. Since Dr. Thaksin first became prime minister over 6 years ago,
there have been noticeably more cases of lese majeste. Most recent
ones were quoted in your article involving a former minister in a
Thaksin cabinet who took an oath of allegiance to the King before
taking office. Another one> was a female political activist who
committed the offence during a rally organized by Dr.Thaksin's
supporters. The last one was a man who refused to stand up while the
Royal Anthem was being played in a cinema, claiming human rights. All
three are being investigated before prosecution.

5. You will agree that we all have our rights but those rights
must be exercised within the boundaries of the laws. Foreign
visitors have always respected our laws as I expect you will do
should you visit our country. We Thais respect the laws of the
countries we visit without any exception or pay the price of not
doing so.

6. For your information, Thailand 's parliamentary democracy is
only 76 years of age and a lot of people do not understand its true
meaning nor do they understand their rights and responsibility
according to the constitution. A deliberate misunderstandi ng seems
to prevail among most politicians that being elected means a
privilege to positions of power and financial gains through corrupt
practices.

7. Mr. Thaksin's rise to power opened up an era of corruption the
magnitude of which has never been seen before. Populist policies,
conflict of interests in businesses, tax evasion, undisclosed share
holdings, money laundering and sacrificing national interests for>
business gains have all destroyed Thai society's moral values.

8. This slippery slope towards "absolute oligarchy" was slowed
down in September 2006 when Dr. Thaksin was ousted from power before
he could continue to undermine the monarchy by parliamentary
dictatorship.

9. Throughout all this, Thailand 's fragile democracy (according to
you) has been held together by the King's infinite tolerance, wisdom,
and forgiveness. The cash rich populists you mentioned has seized the
present turmoil to completely polarize Thai society, destabilize our>
economy, and undermine the monarchy.

Your article may have misled a lot of people both at home and
abroad. Genuine concerns may lead to violent confrontations and
anarchy. Then will be the time that the so called cash rich populists
will claim legitimacy in taking over the country for their own gains.
Those promises to our honest, peaceable and hard working farmers and
industrial workers will soon be forgotten. Financial credibility,
business sector's integrity and the professionali sm of our civil
servants will rapidly decline. All because of the complete disregard
for moral values and responsibility of most politicians presently in
power and backed by money from abroad.

I hope my opinion as outlined above will receive due attention and
past on to the public in a responsible way that is expected of a
respectable publication such as AWSJ. I look forward to receiving
your early response.

Yours sincerely,

Prasit Futrakul


________________________________

Label Cloud