Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, March 1, 2010

นพดลลั่น ยื่นอุทธรณ์ยึดทรัพย์ทักษิณแน่นอน [posttoday]

นพดลลั่นยื่นอุทธรณ์ยึดทรัพย์ทักษิณแน่นอน
นพดลเผยทีมทนายทักษิณยื่นอุทธรณ์คดียึดทรัพย์แน่นอน ชี้ 2 เรื่องยังคาใจ การยอมรับคำสั่งผู้ยึดอำนาจ-การแปลงสัมปทาน

นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวว่า ทีมทนายมีแนวโน้มที่จะยื่นอุทธรณ์คดียึดทรัพย์ของพ.ต.ท.ทักษิณ ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอย่างแน่นอน โดยมีประเด็นที่คาใจอยู่เช่น การยอมรับคำสั่งของคณะผู้ยึดอำนาจ และการแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพาสามิตที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าดำเนินการโดยชอบแล้ว ดังนั้นจะต้องผูกพันไปทุกองค์กรด้วย

"ขณะนี้ทีมทนายกำลังประชุมเตรียมการกันอยู่ ยังมีเวลา 30 วัน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยื่นเรื่องอุทธรณ์แน่นอน เพราะมีประเด็นคาใจ ที่เห็นว่าตัดสินไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประเด็น"นายนพดลกล่าว

นายนพดลกล่าวว่า ในส่วนของการออก 5 มาตรการที่ถูกตัดสินว่าเอื้อประโยชน์ต่อชินคอร์ปนั้นไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ แต่เป็นกลไกการทำงานโดยชอบตามปกติ ตามขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดิน...

อ่านต่อ

Label Cloud