Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Saturday, May 30, 2009

ปปช.ภาคปชช.เล็งเข้าชื่อถอดครม.

โพสต์ ทูเดย์ - Breaking News - ปปช.ภาคปชช.เล็งเข้าชื่อถอดครม.
สว.สมชาย จี้ กทม.อาสาแก้ปัญหาเมล์สาธารณะ รับปปช.ภาคประชาชนเตรียมเข้าชื่อถอด ครม.หากยังคิดอนุมัติโครงการจัดซื้อรถเมล์ 4,000 คัน

นายสมชาย แสวงการ ประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้ออกมาเรียกร้องให้สส.กทม.ทั้งจากพรรคประชาธิปัตย์จำนวน 30 คน และพรรคเพื่อไทยอีก 6 คน ร่วมตรวจสอบโครงการกรณีที่นายโสภณ ซารัมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อรถเมล์ 4,000 คันจากคณะรัฐมนตรี โดยเห็นว่าหากปล่อยให้โครงการนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ใช้บริการขนส่งรถเมล์สาธารณะโดยเฉพาะงบประมาณของประเทศจำนวนมหาศาล ที่จะต้องจ่าย เฉพาะข่าวทุจริตการจัดซื้อนับหมื่นล้านบาท

ทั้งนี้เห็นว่าทางออกการแก้ไขปัญหาการขนส่งมวลชนสาธารณะน่าที่จะต้องให้หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบและรู้ปัญหาการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างกรุงเทพมหานครรับไปดำเนินการเหมือนกับโอนย้ายตำรวจดับเพลิงมาสังกัด เพราะจะได้สะดวกต่อการบริหารแบบองค์รวมโดยขณะที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ก็เคยมีแนวคิดที่จะโอนย้ายองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.เข้าสังกัด แต่ติดอยู่ที่มีหนึ้ผูกพันจำนวนมหาศาล ซึ่งหากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่ากทม.คนบัจจุบัน มีความจริงใจแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่จะใช้รถเมล์สาธารณะและแก้ปัญหาจราจรไปพร้อมกัน ก็จะต้องรับอาสาไปดำเนินการ และหากจะจัดซื้อรถเมล์เพิ่มแทนรถเก่าที่ชำรุด ก็ต้องดำเนินการจัดซื้อเฉพาะที่จำเป็น และเป็นรถที่ประกอบในประเทศไทยเท่านั้น เพราะจะเป็นการช่วยเหลือแรงงานและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกันด้วย

นายสมชาย กล่าวว่า ขณะนี้ทราบมาว่า ปปช.ภาคประชาชน กำลังเคลื่อนไหวที่จะเป็นผู้ยื่นแสดงเจตจำนงรวบรวมประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 164 เพื่อถอดถอนรัฐมนตรีและครม. ออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ต่อประธานวุฒิสภา หาก ครม.ยังจะคิดอนุมัติ ทั้งๆที่รู้ว่ามีข่าวการทุจริตเกิดขึ้นกับการจัดซื้อของโครงการนี้อยู่

Label Cloud