Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Tuesday, May 12, 2009

บัวแก้วแจ้งเขมรยันจุดปะทะดินแดนไทย

โพสต์ ทูเดย์ - Breaking News - บัวแก้วแจ้งเขมรยันจุดปะทะดินแดนไทย
ก.ต่างประเทศแจ้งกลับกัมพูชาอ้างจุดปะทะดินแดนไทยเรียกค่าเสียหายคืน
นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงข่าวที่ระบุกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ส่งจดหมายถึงทางการไทย เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย 2,150,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 74 ล้านบาท เนื่องจาก กองกำลังของไทยใช้อาวุธหนักโจมตีพื้นที่ของกัมพูชาเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2552 ว่า จุดที่เกิดเหตุเป็นดินแดนไทย แต่มีชาวกัมพูชา เข้ามาอยู่ในพื้นที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไทยยอมผ่อนปรน เนื่องจากเห็นแก่ความสัมพันธ์อันดีและมนุษยธรรม

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า พื้นที่ที่มีการปะทะเป็นดินแดนไทย ฝ่ายไทยก็จะดำเนินการตามกฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณดังกล่าวไปตามปกติ โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะมีหนังสือแจ้งกับกัมพูชาถึงท่าทีของไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ยืนยันมาแล้วหลายครั้งว่าดินแดนดังกล่าวเป็นดินแดนไทย

ต่อข้อถามว่า ไทยจะแจ้งความเสียหายในส่วนของไทยต่อกัมพูชาหรือไม่ นายธฤต กล่าวว่า กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กำลังดูวิธีการดำเนินการอยู่

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ส่งจดหมายถึงทางการไทย เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย 2,150,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 74 ล้านบาท เนื่องจาก กองกำลังของไทยใช้อาวุธหนักโจมตีพื้นที่ของกัมพูชาในบริเวณใกล้เขาพระวิหารเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552 ส่งผลให้กัมพูชาได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยมีซุ้มร้านค้ากว่า 264 แห่ง ที่ตั้งอยู่หน้าเขาพระวิหารโดนไฟไหม้ทำลายทั้งหมด สร้างความยากลำบากให้กับชาวกัมพูชา 319 ครัวเรือน.


Label Cloud