Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, July 6, 2009

กษิตเลี่ยงตอบประเด็นร้อน

โพสต์ ทูเดย์ - กษิตเลี่ยงตอบประเด็นร้อน
กษิตถึงไทยเลี่ยงสื่อรอถามลาออกหรือไม่ตร.ออกหมายเรียกคดีปิดสนามบิน
นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ภายหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบิน QR-0612 เมื่อเวลา 07.24 น. ซึ่งนายกษิต ไม่ได้เดินออกมาทางอาคารห้องรับรองพิเศษ แต่คาดว่า จะเดินออกมาที่ชั้น 2 ของอาคารดังกล่าวแทน

ทั้งนี้ นายกษิต เป็น 1 ใน 36 แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ถูกหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในข้อหาการก่อการร้าย กรณีการชุมนุมที่สนามบินดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ เวลา 09.00 น. นายกษิต จะเดินทางไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนที่สโมสรตำรวจ


Label Cloud