Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Friday, April 3, 2009

"ฮุนเซน"พอใจหลัง"กษิต"ทำจม.ขอโทษเหตุเข้าใจผิดคำ"นักเลง" เผยเป็นมิตรกันย่อมดีกว่าเป็นศัตรู

"กษิต" ทำจดหมายขอโทษ "ฮุนเซน" อ้างเกิดความเข้าใจผิดโดยไม่ตั้งใจ แจงคำว่า "นักเลง" เป็นคนมีหัวใจกล้าหาญ-สุภาพบุรุษใจกว้าง นายกฯกัมพูชา ตอบกลับบอกพอใจที่รมว.บัวแก้วขอโทษ ระบุ "เป็นมิตรกันย่อมดีกว่าเป็นศัตรู"

เมื่อ วันที่ 2 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทำจดหมายอธิบายความหายของคำว่า "ใจนักเลง" ที่นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงสมเด็จฯฮุนเซน นายกรัฐมนตรี ประเทศกัมพูชา ระหว่างการชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไปยังเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยไปแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน นายกษิตได้ทำหนังสือขอโทษสมเด็จฯฮุนเซน อีกครั้ง โดยทางการกัมพูชานำจดหมายขอโทษของนายกษิต ไปแจกให้กับผู้สื่อข่าวนำไปเผยแพร่

ทั้งนี้ เนื้อหาที่นายกษิตทำถึงสมเด็จฯฮุนเซน ระบุว่า "ข้าพเจ้าเป็นเกียรติในการที่จะอ้างอิงถึงรายงานข่าวที่ท่านมีความกังวล เกี่ยวกับคำพูดที่ข้าพเจ้าใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับตัวท่าน ระหว่างที่ข้าพเจ้าอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรของไทย ทั้งนี้ในภาษาไทยนั้น คำว่านักเลง ซึ่งข้าพเจ้าใช้ระหว่างการอภิปรายนั้นหมายถึงบุคคลซึ่งมีหัวใจกล้าหาญ เป็นสุภาพบุรุษผู้มีใจกว้าง นี่คือความหมายที่ข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกและประทับใจต่อท่าน"
 
"ผมแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาขัดขวางความเป็นมิตรภาพและสัมพันธภาพ ความอบอุ่น และผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ได้โปรดกรุณารับคำขอโทษอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์ที่โชคไม่ดีและการก่อให้ เกิดความเข้าใจผิดอย่างไม่ตั้งใจ" ด้วยความนับถือย่างยิ่ง ลงชื่อ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสมเด็จฯฮุนเซนได้รับจดหมายขอโทษจากนายกษิตแล้ว ก็ได้ทำจดหมายตอบเมื่อวันที่ 2 เมษายน โดยมีเนื้อหาระบุว่า "ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากท่านลงวันที่ 1 เมษายน 2009 ได้แสดงคำขอโทษต่อข้าพเจ้าสำหรับการใช้ถ้อยคำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของข้าพเจ้า ระหว่างการอภิปรายไม่วางใจในสภาผู้แทนราษฎรของไทย ประชาชนชาวกัมพูชา ผู้ซึ่งสนับสนุนและลงคะแนนเสียงให้ข้าพเจ้าเพื่อให้ทำหน้าที่ผู้นำประเทศ และข้าพเจ้าเองรู้สึกพอใจอย่างแท้จริง หลังจากได้เห็นจดหมายขอโทษของท่าน และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและข้าพเจ้า รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จะได้รับการส่งเสริมยิ่งๆ ขึ้นไป"

"จดหมายของท่านที่ส่งถึงข้าพเจ้า และจดหมายของข้าพเจ้าที่ตอบจดหมายของท่าน สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนเดียวกันที่ว่า "เป็นมิตรกันย่อมดีกว่าเป็นศัตรู" ด้วยบันทึกที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิต ข้าพเจ้าหวังว่าท่านและครอบครัวจะมีความสุขและหวังว่า เราจะได้พบและทำงานร่วมกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าระหว่างการประชุมสุดยอดผู้ นำอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่พัทยา ประเทศไทย" ขอแสดงความนับถือและปรารถนาดีอย่างยิ่ง ลงชื่อสมเด็จฯฮุนเซน


Label Cloud