Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, May 18, 2009

ไล่ออกปลัดคลังศุภรัตน์

โพสต์ ทูเดย์ - Breaking News - ไล่ออกศุภรัตน์ปลัดคลัง
อกพ.มีมติไล่ออกศุภรัตน์ปลัดคลังหลังป.ป.ช.ชี้ผิดตั้ง4รองอธิบดีสรรพากร
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ(อกพ.) มีมติให้ไล่นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ยืนยันความผิดของนายศุภรัตน์ ว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงจากการแต่งตั้งตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากรทั้ง 4 คน
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เรียกประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน หรืออกพ.คลัง วันนี้ เพื่อพิจารณาโทษของนายศุภรัตน์ ซึ่งการไล่ออก ซึ่งถือเป็นโทษสถานเบาที่สุด และยังได้รับเงินบำนาญต่อไป เนื่องจากยังเห็นว่านายศุภรัตน์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง ยังทำประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกมาก ก่อนหน้านี้ รมว.คลังเคยกล่าวไว้ว่าจะแต่งตั้งให้นายศุภรัตน์เป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังต่อไปเพราะเสียดายความรู้ความสามารถ และถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกระทรวงการคลัง

อ่านต่อด้านล่าง
มติชนเสนอข่าวขัดแย้ง ว่าไม่มีบำเน็จบำนาญ
เนชั่นแชนแนลรายงานว่าโทษไล่ออก เป็นโทษสถานหนักที่สุด

(วันนี้คุณอ่านสื่อไหน??)


มติชนออนไลน์

อ.ก.พ.มีมติไล่ออก"ศุภรัตน์"พ้นปลัดคลัง ไม่มีบำเหน็จบำนาญ เผยยังมีสิทธิอุทธรณ์ กก.พิทักษ์คุณธรรม

อ.ก.พ.กระทรวงคลัง มีมติไล่ออก"ศุภรัตน์"พ้นปลัดคลังหลังตามมติป.ป.ช. ผิดอาญา-วินัยร้ายแรงง 4 รองอธิบดีกรมสรรพากรไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชี้ยังมีทางรรอด อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. กรณ์เผยแต่งตั้งคนดำรงตำแหน่งแทนเร็วที่สุด

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมภายหลังการประชุมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ.)คลังว่า ที่ประชุมมีมติให้ไล่นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลังออกจากราชการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ชี้มูลว่า นายศุภรัตน์กระทำผิดทางอาญาและวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ในการแต่ง ตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร 4 คนไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การที่ อ.ก.พ.มีมติไล่นายศุภรัตน์ออก จะทำให้นายศุภรัตน์ไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ อย่างไรก็ตามนาย ศุภรัตน์ยังมีสิทธอุทรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณ(ก.พ.ค.)ซึ่งเพิ่งแต่งตั้ง ขึ้นตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551จึงยังไม่มีบรรทัดฐานว่า สามารถกลับความเห็นของป.ป.ช.หรือไม่

ก่อนหน้านี้ นายกรณ์กล่าวว่า ทางกระทรวงการคลังจะส่งเรื่องการพิจารณาโทษนายศุภรัตน์ให้ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีพิจารณาภายใน 15 วัน ซึ่งเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

"หลังจากนายศุภรัตน์พ้นจากตำแหน่งแล้ว จะพิจารณาแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่โดยเร็ว โดยจะคัดเลือกบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ที่รู้งาน มีบารมีในการทำงานเพียงพอจะรับผิดชอบหน้าที่ในฐานะปลัดกระทรวงที่เป็นผู้ บริหารสูงสุดได้ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีผลต่อการทำงานโดยรวม"นายกรณ์กล่าว

นายกรณ์กล่าวว่า ตอนนี้ไม่ขอพูดว่าจะให้นายศุภรัตน์เข้ามาช่วยงานหรือไม่หลังพ้นตำแหน่ง ซึ่งไม่ยุติธรรมหากจะพูดตอนนี้ แต่ตั้งแต่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาตลอด แต่เมื่อมีคำสั่งจาก ป.ป.ช.ก็ต้องยึดตามกฎหมาย หลังพ้นตำแหน่งแล้ว ตามระเบียบหากยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ ก็สามารถให้รองปลัดกระทรวงที่อาวุโสสูงสุดรักษาการแทน

แหล่งข่าวกล่าวว่า หลังจากจะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในขณะนี้คือนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มด้านภารกิจด้านรายได้ และยังมีอายุราชการเหลืออีก 2 ปี และอีกแนวทางหนึ่งอาจแต่งตั้งนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ให้รักษาการปลัดกระทรวงการคลังก่อนจนเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ จึงตั้งนายสถิตย์เป็นปลัดกระทรวงการคลังต่อไป

"สำหรับตำแหน่งที่ว่างลงนั้น จะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังอีกครั้ง เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าได้ต่อไปโดย เฉพาะตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตที่นางสิรินุช พิศลยบุตร ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกรณีไม่เก็บภาษีซานติก้าผับ ซึ่งอาจถูกโยกย้ายกลับมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเช่นเดิมและแต่ง ตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมไปรับตำแหน่งแทน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า จะมีการเสนอวาระการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับของกระทรวงการคลังเข้าสู่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวาระเดียวกัน" แหล่งข่าวกล่าว


เนชั่นแชนแนล

อกพ.ไล่ออก ศุภรัตน์ปลัดคลัง ตั้งบิ๊กสรรพากรมิชอบ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อกพ.) มีมติให้ไล่ นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง หลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยืนยันว่า มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงจากการแต่งตั้งตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร 4 คน พร้อมให้นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรักษาการปลัดกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เรียกประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ อ.ก.พ.คลัง ในวันนี้ เพื่อพิจารณาโทษของนายศุภรัตน์การไล่ออก ถือเป็นโทษสถานหนักที่สุด เนื่องจากยังเห็นว่า นายศุภรัตน์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงยังทำประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกมาก

Label Cloud