Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Wednesday, April 15, 2009

16-17 เม.ย.หยุดราชการ

posttoday: รัฐบาลประกาศ16-17เมย.เป็นวันหยุดราชการ ส่วน รัฐวสาหกิจ ธนาคาร ทีโอที เปิดให้บริการตามปกติ

นาย ปณิธาน วัฒนายากร โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า  เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้กับประชาชนโดยรวม และเพื่อบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ ครม.จึงมีมติให้วันที่ 16-17 เม.ย.2552 เป็นวันหยุดราชการ

นายปณิธานกล่าวต่อไปว่า  สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธปท. และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อไป ในกรณีหน่วยงานใด ที่เป็นหน่วยงานบริการประชาชน มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือราชการสำคัญในวันดังกล่าว โดยกำหนดหรือนัดหมายไวก่อนล่วงหน้าแล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหาย หรือเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นๆ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ตามที่เห็นสมควร

รัฐวิสาหกิจ-ทีโอที -ธนาคาร ไม่หยุด

นายพิเณศวร์ พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งว่า ตามประกาศของรัฐบาลที่ให้วันที่ 16-17 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมของหน่วยงานราชการ แต่สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณานั้น หน่วยงานของ ขสมก. ขอแจ้งว่า ในวันที่ 16-17 เมษายน 2552 เป็นวันทำงานตามปกติ จึงขอให้พนักงานทุกคนมาปฏิบัติงานทั้ง 2 วันดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่องการให้บริการของสถาบันการเงินในวันที่ 16-17 เม.ย. 2552 โดยยืนยันธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังเปิดดำเนินการตามปกติ ยกเว้น สาขาบางสาขาที่ไม่พร้อมให้บริการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่ผ่านมา  จึงขอให้ประชาชนสอบถามการเปิดดำเนินการไปยังธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการติดต่อ ใช้บริการ

ขณะที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ในวันที่ 16-17 เมษายน 2552 จะเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ ส่วน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะปิดให้บริการในวันดังกล่าว

Label Cloud