Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Wednesday, April 15, 2009

คลิป ข่าวทีวีไทย อริสมันต์เจรจาู้ทางโทรศัพท์ พัทยา Anti-government protester disrupts Asean Summit in Pattayaนาที 2.05
อริสมันต์ - ผมรับประกันได้ว่าท่านประชุมไม่ได้อย่างแน่นอน และจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใน 2 ชั่วโมงนี้ ถ้าหากว่าคุณอภิสิทธิ์ ไม่ลาออกนะครับ ... ผมไม่รับผิดชอบ ภายใน 2 ชั่วโมงนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้น ต้องขอให้คุณอภิสิทธิ์ออกมาแถลงการณ์ อย่างด่วน กับชีวิตคนที่กำลังจะเสียชีวิตอยู่ในขณะนี้ ...

นาที 3.41
อริสมันต์ - อย่างนี่แล้วกัน ผมจะขออนุญาติอย่างนี้ ผมจะให้คนเสื้อแดงเข้ามาในที่ประชุมนี้ ทั้งหมด ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ผมขอจบการเจรจาเท่านี้ครับ

Label Cloud