Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Saturday, April 25, 2009

เสื้อแดงโคราชร่วมชุมนุมที่กรุงเทพฯ

City of Nakhon RatchasimaImage via Wikipedia

nationchannel: เสื้อแดงโคราชร่วมชุมนุมที่กรุงเทพฯ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (25 เม.ย.) ที่บริเวณหน้าวัดป่าสาลวัน ถนนสืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติหรือ นปช.นครราชสีมา โดยการนำของ นายฉลอง แสงราษฏร์เมฆินทร์ และนายลออ เปียทอง พร้อมสมาชิก นปช.จำนวน 20 คน ได้มารวมตัวกันเพื่อขึ้นรถส่วนตัวการเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่ม นปช.ที่ท้องสนามหลวง ในวันนี้ (25 เม.ย.)

นายฉลอง กล่าวว่า กลุ่ม นปช.นครราชสีมา ได้ส่งตัวแทนไปร่วมชุมนุมครั้งนี้จำนวนประมาณ 30 คน โดยใช้รถส่วนตัวและรถโดยสาร โดยในการเดินทางไปครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเวทีประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงทั่วประเทศ ทั้งนี้ยืนยันว่าแนวทางการต่อสู้ ของกลุ่ม นปช.ยังคงเหมือนเดิม คือ เรียกร้องประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการ , นายกต้องลาออก-ยุบสภา และเอารัฐธรรมนูญปี 2540 กลับมาใช้แทนรัฐธรรมนูญ ปี 2550 รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมของกลุ่ม นปช. จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายราย

"อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่ม นปช.ในพื้นที่ภาคอีสาน จะเคลื่อนไหวทุกรูปแบบของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสวมเสื้อแดงหรือไม่เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยเฉพาะในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ที่โรงแรมดิไอยรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จะมีตัวแทนประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ จากหลายจังหวัดในภาคอีสาน อาทิ นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย ชัยภูมิ สุรินทร์ รวมทั้ง สระบุรี เข้าร่วมในการสัมมนาเพื่อเคลื่อนไหวขับเคลื่อนการต่อสู้ภาคประชาชน โดยจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน" นายฉลอง กล่าว


Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud