Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Sunday, May 17, 2009

พท.ขวางพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล.


โพสต์ ทูเดย์ - Breaking News - พท.ขวางพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล.
เพื่อไทยขวางพ.ร.ก.กู้เงิน4แสนล้านส่งศาลรธน.ตีความ

นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การประชุมร่วมกันของรัฐสภาพรุ่งนี้ คงไม่มีการพิจารณาเรื่อง พระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาทเนื่องจากพรรคเพื่อไทยได้ยื่นเรื่องเสนอความเห็นให้ประธานสภาฯ ว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งจะต้องส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญใน 3 วันเพื่อให้มีคำวินิจฉัย ดังนั้นระหว่างนี้ต้องรอการพิจารณาพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวไว้ก่อน

นายคณวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส่วนพระราชบัญญัติกู้เงิน 4 แสนล้านบาทมีเนื้อหาเหมือนพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาทแต่ไม่มีรายละเอียดของแผนการใช้เงิน ซึ่งพรรคเพื่อไทยเตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายให้เห็นช่องโหว่ของพรบ.ฉบับนี้ ที่ทำให้เสียวินัยในการบริหารงบประมาณแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และขัดกับหลักการเรื่องธรรมภิบาล ที่สำคัญคือ ทำให้สถานะทางการคลังอ่อนแอ เสียวินัยการคลังอย่างร้ายแรง เพราะสร้างภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นมหาศาล แม้ว่าที่สุดแล้วรัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากจะสามารถลากจนกฎหมายฉบับนี้ผ่าน แต่พรรคเพื่อไทยก็เตรียมที่จะผลักดันให้มีการแปรญัตติให้กำหนดกลไกการตรวจสอบการใช้เงินในรูปคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพรบ.นี้ต่อไป

นายคณวัฒน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับพระราชกำหนดขึ้นภาษีสรรพสามิตสุรา บุหรี่ และน้ำมัน จะมีการพิจารณาและอภิปรายกันในประเด็นความเหมาะสม และผลกระทบต่อค่าครองชีพ และปัญหาปากท้องของประชาชน เพราะการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันในภาวะที่เศรษฐกิจทรุดตัวอย่างรุนแรงขณะนี้ ส่งผกระทบถึงประชาชนเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันเท่ากับว่ารัฐบาลเปิดช่องทางให้กระบวนการค้าน้ำมันเถื่อนและบุหรี่ สุราหนีภาษี ลักลอบกระทำการผิดกฎหมายเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต สุดท้ายจะส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น ขอให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับปากกับประชาชนว่าจะไม่ขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลานานกี่เดือน เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ำมันแพง.

Label Cloud