Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Tuesday, June 2, 2009

เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ทิ้งปชป.

เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ทิ้งปชป.
"เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่"ทิ้งปชป. เตรียมลงสมัครนายกฯล็กเชียงใหม่

"เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่" ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกประชาธิปัตย์ เพื่อเตรียมลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่


นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ - ร.อ.หญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

ร.อ.หญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า
ได้มายื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ต่อนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ โฆษกพรรค เพื่อไปลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ เนื่องจากนายกเทศมนตรีคนเก่าได้ลาออกจากตำแหน่งอย่างกะทันหัน

ร.อ.หญิงเดือนเต็มดวง กล่าวว่า ในฐานะคนเชียงใหม่และประกาศเจตนารมณ์มาตั้งแต่ต้นว่าอยากจะทำงานรับใช้คนเชียงใหม่ และเนื่องจากมีประกาศของ คปค. ห้ามพรรคการเมืองยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น และเพื่อความคล่องตัวและเป็นอิสระในการเลือกตั้ง ตนจึงต้องลาออกจากพรรคเพื่อลงสมัครในนามอิสระ อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวเชียงใหม่

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งกลางที่ประชุมวิสามัญสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 หลังจากสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) คัดค้านไม่รับญัตติเร่งด่วนเรื่องการขออนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในวงเงิน 5 ล้านบาท

นายบุญเลิศ บอกว่า เมื่อฝ่ายบริหารไม่ได้รับความร่วมมือจากสภาทำให้การบริหารงานไม่ราบรื่นและอาจเกิดปัญหาซ้ำอีกจึงขอลาออก

Label Cloud