Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, November 9, 2009

นายกฯปลุกคนไทย ป้องศักดิ์ศรี

โพสต์ ทูเดย์ - Breaking News - นายกฯปลุกคนไทย ป้องศักดิ์ศรี
นายกฯย้ำปมขัดแย้งเขมรเกิดหลังจิ๋วพบฮุนเซนตั้งแม้วที่ปรึกษาและวิจารณ์ศาลไทย

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จัดรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ในขณะนี้ว่า ปัญหาเกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน โดยอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยท่านหนึ่งเดินทางไปพบ สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา และการแต่งตั้งพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซน และที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีการพาดพิงวิพากษ์วิจารณ์การเืมืองไทย และกระบวนการยุติธรรมของไทย เป็นสิ่งที่คนไทยถือว่า เรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ เราต้องยืนยันศักดิ์ศรีของสถาบันยุติธรรม ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม เห็นว่า กัมพูชาอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เพราะจะเห็นว่าที่ผ่านมา การตัดสินของศาลในหลายกรณีได้ลงโทษไปตามกฏหมาย และข้อเท็จจริง แม้แต่อดีตนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ใช้กระบวนการยุติธรรมของศาลไทย ในการฟ้องร้องกับผู้ที่พาดพิงให้ตนได้รับความเสียหาย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การตั้งพ.ต.ท.ทักษิณ อดีตนายกฯ เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ย่อมมีผลกระทบโดยตรงในการเจรจา เพราะในบางข้อตกลง มีผลประโยชน์ต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่ในสมัยที่พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นนายกฯ แต่วันดีคืนดีกลับไปเป็นที่ปรึกษาของอีกฝ่าย ดังนั้น เราจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางการทูต ลดระดับความสัมพันธ์ การเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชากลับประเทศซึ่งเป็นหลักปฎิบัติกันมาเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นการรักษาศักดิ์ศรีของคนไทย ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความสุขุม รอบคอบ ระมัดระวัง ดังนี้

ข้อแรก ต้องการไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันตามแนวชายแดน ต้องแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ไม่มีเหตุผลใดให้เกิดความรุนแรง การค้าขายต้องยังเป็นไปตามปกติ

ข้อสอง ต้องดูแลคนไทยในประเทศกัมพูชา โดยก่อนที่เอกอัครราชทูตจะเดินทางกลับ ได้พบปะกับคนไทยและนักธุรกิจไทยในกัมพูชา เพื่อให้คำแนะนำเราต้องดูแลผลประโยชน์ ไม่ให้มีอะไรที่ไปกระทบกระเทือน คนไทยที่เดินทางไปเล่นการพนันก็ต้องให้หยุดจนกว่าความสัมพันธ์จะเป็นปกติ

และประการสุดท้าย ต้องไม่กระทบกรอบการเจรจา และความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เรามีหน้าที่ทำให้กรอบความร่วมมือเดินหน้าต่อไป เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความจริงใจ และความเคารพ ซึ่งกัน และกัน ซึ่งมีเขียนลงไปในปฎิญญาการประชุมกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่ประเทศญี่ปุ่น และในสัปดาห์มีการประชุมระหว่างอาเซียนกับสหรัฐจะต้องไม่มีปัญหาอันเกิดจากข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา

ตอนท้ายของรายการในช่วงแรก นายกฯยังชวนคนไทยร่วมกันแสดงจุดยืน เพื่อแสดงให้เห็นว่าไืทยต้องการเป็น เพื่อนบ้านที่ดี ร่วมกันแสดงออกถึงความจริงใจ แต่ก็ไม่ต้องการให้ไทยเสียเปรียบ หรือถูกลดความน่าเชื่อถือ และร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย

"ปัญหาใดๆ ก็ตามไม่ควรหยินบยกขึ้นมาบดบังภาพรวมของความสัมพันธ์ ท่านนายกฯฮุนเซน พูดมาตลอดว่าควรมองไปในอนาคต และในการพูดคุยส่วนใหญ่ท่านจะหยิบเรื่องทักษิณมาคุยก่อนว่า จะไม่ให้ความเป็นเพื่อนอยู่เหนือความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศ ทุกอย่างกลับเข้าสู่การเจรจา การดำเเนินนโยบายต่างประเทศ ต้องจริงใจ เคารพซึ่งกัน และกัน" นายกฯ กล่าวตอนหนึ่งในการจัดรายการวันนี้


Label Cloud