Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Wednesday, April 1, 2009

ศก.โลกตกต่ำคนจนเพิ่ม53ล้าน

World BankImage by blahmni via Flickr

ธนาคารโลกรายงานศก.ตกต่ำสุดนับแต่สงครามโลกครั้งที่2 คาดคนจนเพิ่ม53ล้านคน
สำนัก ข่าวต่างประเทศรายงานวันนี้ (1 เม.ย.) อ้างรายงานของธนาคารโลกระบุผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลกถดถอยกำลังจะส่งผล อย่างยิ่งต่อกลุ่มชาติกำลังพัฒนา คาดว่าสภาพเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตเฉลี่ยแค่ 1.7 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ่งที่ตามมาคือสภาพการณ์จะผลักดันให้กลุ่มคนจนขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายล้าน คน

นายโรเบิร์ต โซลลิค ประธานธนาคารโลก กล่าวว่า คาดว่าเฉพาะปีนี้จะมีคนจนเพิ่มอีกราว 53 ล้านคน กลุ่มคนที่ถือเป็นคนจนคือมีรายได้เฉลี่ยวันละไม่ถึง 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 43.75 บาท ขณะที่ราคาอาหารและเชื้อเพลิงขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ

posttoday


Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud