Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Thursday, April 2, 2009

สหรัฐฯต้องการใช้ยุทธศาสตร์ร่วมเอเชียให้พม่าเลิกโดดเดี่ยว

    นายจิม สไตเบอร์ก รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยกับ"สถาบันวิจัยเอเชียแห่งชาติ"ที่กรุงวอชิงตัน ดีซีของสหรัฐฯว่า สหรัฐต้องการหารือเรื่องการใช้ยุทธศาสตร์ร่วมกันกับสมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน และกับจีน ,อินเดีย และญี่ปุ่น เพื่อหาทางเกลี้ยกล่อมให้รัฐบาลทหารพม่าเลิกโดดเดี่ยวตัวเอง และหานโยบายที่จะปรับปรุงชีวิตของชาวพม่า กับส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคแถบนี้ สหรัฐฯเปิดกว้างที่อาจมีการจัดตั้งกรอบการเจรจาที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งมีต้นแบบมาจากการเจรจา 6 ฝ่าย เพื่อพยายามยุติปัญหาอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี เพราะการแก้ปัญหาหลายๆประการของโลกไม่จำเป็นต้องทำด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน หรือสถาบันใหม่ๆอย่างเป็นทางการ เสมอไป
    นายสไตเบอร์กกล่าวด้วยว่า สหรัฐฯต้องการวิธีการเข้าหาพม่าแบบร่วมมือกันและสร้างสร้างสรรค์และว่าชาติ ต่างๆที่ มีอิทธิพลต่อพม่าสมควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้วิธีแข่งขันกัน เพราะการมองความสัมพันธ์กับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเผด็จการอย่างพม่าว่า เป็นทฤษฏีเกม (zero-sum game) ซึ่งคะแนนที่ผู้ชนะได้ไป เท่ากับคะแนนที่ผู้แพ้เสียนั้น จะไม่เป็นประโยชน์แก่ชาติใดเลย
    ที่ผ่านมา ชาติเอเชียส่วนใหญ่รวมทั้งอาเซียนพยายามเข้าหาพม่า รวมทั้งจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักและเป็นหุ้นสาวนทางทหารกับพม่า ซึ่งวิธีการของเอเชียแตกต่างจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรพม่าเพื่อกดดันให้พม่าปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชน และปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี ผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า นายสไตเบอร์กยืนยันว่า เป้าหมายหลักต่างๆของสหรัฐยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ ต้องการให้พม่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากขึ้น เคารพสิทธิของประชาชน และเข้ามีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจโลก สหรัฐฯกับเอเชียมีความสนใจร่วมกันที่จะร่วมกันทำงานเพื่อให้มีทางออกอย่าง สร้างสรรค์ โดยทำให้รัฐบาลทหารพม่าเชื่อว่าวิธีการที่ใช้อยู่ไม่เป็นผลดีสำหรับพวกเขา เอง

Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud