Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, October 5, 2009

ปุจฉา-วิสัสชนา รัฐธรรมนูญปี-40 และ 50 comment จาก Matichon.co.th

คุณ : กำนันก้ว comment 19-20 Matichon.co.th

ปุจฉา
**สส.ขายตัวหรือย้ายพรรคหลังการเลือกตั้งได้หรือไม่


**รัฐธรรมนูญปี-40 สามารถขาย สส. ยกเข่งรวมได้โดยขายทั้งพรรคมีกี่คนก็ขายหมด มีตัวอย่างให้เห็นคือพรรคความหวังใหม่-บิ๊กจิ๋วเป็นหัวหน้า พรรคชาติพัฒนา-คุณสุวัฒน์เป็นหัวหน้า-ขายยกเข่งให้พรรคไทยรักไทย-ขอถามผู้ ขาย-ผู้ซื้อการทำเช่นนี้เป็นการหลอกลวงประชาชนที่เลือกพวกท่านเข้ามาหรือไม่

**รัฐธรรมนุญปี-50 ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ขายเหมายกเข่งหรือขายตัวรายบุคคล ดังนั้น พวกสส.จึงไม่ชอบเรียกร้องให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี-40

**พี่น้องเสื้อเหลือง+เสื้อแดง โปรดตัดสินใจให้ดีอยากให้ สส.เป็นแบบไหน


ปุจฉา-วิสัสชนา
**หัวหน้าพรรคมีหน้าที่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกวดขันไม่ให้เกิดการซื้อเสียงหรือไม่


**รัฐธรรมนูญปี-40 ไม่ต้องดูแลกวดขันขณะเดียวกันก็อาจแอบส่งซิกให้ซื้อเสียง*เพราะไม่มีบท บัญญัติ-ลงโทษห้ามไม่ให้เล่นการเมืองห้า(5)ปี

**รัฐธรรมนุญปี-50 มีบทบัญญัติให้ลงโทษหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารห้ามเล่นการเมืองห้า(5)ปี
ดังนั้นทั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการต้องช่วยกันไม่ให้เงินลูกน้องไปซื้อ เสียง ตัวเองก็ต้องไม่ซื้อเสียงและต้องห้ามลูกน้องไม่ให้ไปซื้อเสียงด้วย เขียนไว้ในมาตรา 237 ครับ

**สส.ที่โกงการเลือกตั้งหรือซื้อเสียงเลือกตั้ง เมื่อได้เป็น สส. หรือเป็นรัฐบาลก็ต้องไปถอนทุนคืน โดยการทุจริตทุกอย่างไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม มาตรานี้ สส.ไม่ชอบเป็นที่สุด นายทุนใหญ่ก็ไม่กล้าเสี่ยงลงทุนซื้อเสียงเพราะหากจับได้ลงโทษหนัก

**เสื้อแดง+เสื้อเหลือง หากอยากได้สส.ที่โกงการเลือกตั้งก็ให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี-40


Label Cloud