Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, October 5, 2009

'เวิน' เยือนเปียงยาง เจรจา 'คิม'

TO: PRESIDENT OF NORTH KOREA:THANK YOU--A NEW ...Image by roberthuffstutter via Flickr
'เวิน'เยือนเปียงยางเจรจา'คิม' | ไทยโพสต์
นายกฯ เวินเจียเป่าของจีน เดินทางถึงกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ "คิม จองอิล" เดินทางมารับถึงสนามบินด้วยตนเอง คาดน่าจะนำประเด็นนิวเคลียร์ขึ้นโต๊ะเจรจาด้วย ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะรื้อฟื้นเจรจานิวเคลียร์อีกครั้ง แม้รัฐบาลจีนออกตัวเป็นการเยือนกระชับไมตรีครบ 60 ปีสัมพันธภาพ

ภาพข่าวทางโทรทัศน์เผยให้เห็น คิม จองอิล ผู้นำสูงสุดของเปียงยาง เดินทางมาต้อนรับนายกฯ เวินด้วยตนเอง ถึงที่สนามบินซูนานในกรุงเปียงยาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติด้วยการปรากฏกายแบบไม่ปรากฏบ่อยนัก ในพิธีต้อนรับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้นำระดับสูงสุดของประเทศ ทั้งที่มีข่าวว่าเขาล้มป่วยเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ก็ตาม และน่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงความกระตือรือร้นของรัฐบาลเกาหลีเหนือ ที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดชาตินี้

อ่านต่อ...>>


Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud