Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, October 5, 2009

เปิดใจ อนันต์ อัศวโภคิน เศรษฐกิจไทยฟื้นหรือไม่?

เปิดใจ อนันต์ อัศวโภคิน เศรษฐกิจไทยฟื้นหรือไม่? - กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

อนันต์ อัศวโภคิน เปิดใจไม่มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น วิพากษ์นโยบายรัฐบาลที่ออกมาไม่รู้ไปทิศทางไหน แนะหากใช้อสังหาฯ ดันศก. ต้องใช้ยาแรงกว่านี้
อนันต์ อัศวโภคิน เปิดใจไม่มั่นใจเศรษฐกิจฟื้น วิพากษ์นโยบายรัฐบาลที่ออกมาไม่รู้ไปทิศทางไหน พร้อมแนะหากจะใช้อสังหาฯเป็นหัวหอกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ออกมาตรการดึงเงินกระเป๋าคนรวยออกสู่ระบบ พร้อมให้ผู้ซื้อบ้านนำเงินดาวน์หักภาษีได้เลยเต็มจำนวน

"ผมไม่รู้ว่าฟื้นหรือไม่ฟื้น แต่ผมรู้แต่ว่า ไม่แย่ไปกว่านี้อีกแล้ว"

อ่านต่อ...>>

Label Cloud