Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Tuesday, April 28, 2009

ตร.ชี้แม้วผิดหมิ่นสถาบัน

โพสต์ ทูเดย์ - ตร.ชี้แม้วผิดหมิ่นสถาบัน
สันติบาลชี้ทักษิณจ้อสื่อนอกเข้าข่ายหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามป.อาญามาตรา 112

พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการได้พิจารณากรณีการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แล้วเห็นว่า มีมูลความผิดเข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยพิจารณาได้จากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้สัมภาษณ์หลังวันที่ 12 เม.ย.52 ซึ่งรวบรวมจากเว็บไซต์, ข้อมูลจากสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลประกอบกัน ส่วนนายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

ทั้งนี้ จะส่งรายงานไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ หรือส่งเรื่องให้กองปราบปรามดำเนินคดีต่อไป แต่การติดตามตัวทั้งสองคนกลับมารับโทษนั้น เป็นหน้าที่ของอัยการสูงสุด ที่จะดำเนินการประสานขอความร่วมมือในระดับชาติต่อไป


Label Cloud