Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Thursday, April 23, 2009

ชาวสมุทรสาครค้านการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง

nationchannel: ชาวสมุทรสาครค้านการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง

    ประชาชนพี่น้องชาวสมุทรสาครจำนวนประมาณ 200 คนได้มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2552 ที่บริเวณมหาชัยวิลล่า ม. 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตัวแทนได้ถือป้ายประท้วงโดยมีใจความว่า ไม่มี ทักษิณไม่มีความรุนแรง,หยุดทำร้ายประเทศไทยรักษาชาติก่อนไม่มีชาติให้รักษา, ชาวสมุทรสาคร ไม่อยากเป็นเหยื่อความรุนแรง ,พลังเงียบออกมารักษาชาติ เป็นต้น พร้อมกับแบบจำลองรถแก๊สที่ติดข้อความข้างรถว่าสยามแก๊ส มาด้วย

    นายดำรงค์ ทรัพย์สุวรรณ อายุ 44 ปี ตัวแทนกลุ่มประชาชนพี่น้องชาวสมุทรสาคร ได้ยื่นเรื่องแถลงการณ์คัดค้านการชุมชนกลุ่มคนเสื้อแดงให้แก่ นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้เหตุผลว่า ชาวสมุทรสาครไม่ต้องการเห็นการแตกแยกของคนประชาชนในพื้นที่ สืบเนื่องมาจากการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์ช่วงวันที่ 8-13 เมษายน 2552 และเนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการปะปนของแรงงานกลุ่มดังกล่าวในการร่วมชุมนุม ซึ่งเป็นการยากสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ในการควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีเกิดเหตุจลาจลขึ้นรวมทั้งจากเหตุการณ์จราจรช่วงวันที่ 8 -13 เมษายน 2552 พวกเราจึงมีความกังวลใจว่า ชาวสมุทรสาคร จะไม่มีความปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ดังเช่นชาวชุมชนนางเลิ้งที่ได้มีการสูญเสียและเสียชีวิตเกิดขึ้น

    จากเหตุผลดังกล่าวพวกเราชาวจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอคัดค้านการชุมนุมของคนเสื้อแดงเพื่อให้เกิดความสงบสันติขึ้นในจังหวัด และประเทศต่อไป ซึ่งหลังจากนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วได้เปิดเผยว่าทางจังหวัดนั้นได้กำหนดไว้ว่า ใครจะมาขอสถานที่ราชการมาชุมนุมในทางการเมืองนั้น ทางจังหวัดจะไม่อนุญาตเด็ดขาด

Label Cloud