Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, April 27, 2009

เสื้อแดงเชียงใหม่แจกซีดี-ชวนชาวบ้านต้านรัฐ

NationChannel : เสื้อแดงเชียงใหม่แจกซีดี-ชวนชาวบ้านต้านรัฐ
กลุ่มเสื้อแดงประมาณ 3-4 คน ได้นำรถเครื่องเสียง 1 คันประกาศเชิญชวนผ่านทางเครื่องขยายเสียง ตามตลาดสดหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ ให้มวลชนเสื้อแดงออกมาต่อต้านรัฐบาล ที่ใช้การจัดการกับกลุ่มคนเสื้อแดง โดยเฉพาะประเด็นการแจ้งจับแกนนำในพื้นที่ โดยกลุ่มดังกล่าวมุ่งโจมตีว่า รัฐบาลได้ใช้ 2 มาตรฐานในการดำเนินคดีกับการชุมชนุมของกลุ่มเสื้อแดง และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากการโจมตีเชิญชวนให้ชาวบ้านทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาดร่วมกันต่อต้านรัฐบาลแล้ว ชายกลุ่มดังกล่าวยังได้นำแผ่นซีดีที่อ้างว่าเป็นภาพทหารทำร้ายกลุ่มเสื้อแดงมาแจกให้กับประชาชนซึ่งมีจำนวนที่จำกัด จากนั้นชายกลุ่มดังกล่าวได้พากันขับรถเครื่องเสียงออกไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแตกต่างกับการเปิดเวทีปราศรัยเป็นเวลานานในช่วงก่อนหน้าช่วงสงกรานต์ที่รัฐบาลยังไม่มีการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม


Label Cloud