Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, April 27, 2009

นายกฯเข้าเฝ้าในหลวง

โพสต์ ทูเดย์ - นายกฯเข้าเฝ้าในหลวง
นายกฯเข้าเฝ้าในหลวงพระราชวังไกลกังวลถวายรายงานบริหารราชการแผ่นดิน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพบก ไปยังพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน และจะเดินทางกลับมาถึง กทม.ในวันนี้ เวลา 19.30 น.


Label Cloud