Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Friday, April 24, 2009

สมาคมนักข่าวฯแจงชายกระชากผมหญิงเสื้อแดงไม่ใช่ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ

matichon: สมาคมนักข่าวฯแจงชายกระชากผมหญิงเสื้อแดงไม่ใช่ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีที่พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด  ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องเด่น เย็นนี้ ถึงภาพข่าวที่มีชายคนหนึ่งกระชากผมผู้หญิงเสื้อแดง เหตุเกิดเมื่อวันที่13 เมษายน2552 ว่าไม่ใช่ทหาร แต่ชายคนดังกล่าวสะพายกล้องและคล้องบัตรผู้สื่อข่าว

 จากการตรวจสอบข้อมูลกับผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่อยู่ในเหตุการณ์ดัง กล่าวหลายคน ให้ข้อมูลตรงกันว่าไม่เคยรู้จักชายคนดังกล่าวมาก่อน  ซึ่งตามปกติหากเป็นช่างภาพหรือผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวในภาคสนาม ก็มักจะรู้จักคุ้นเคยกัน ดังนั้นจึงไม่น่าจะใช่ผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพ ที่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของสำนักใดสำนักหนึ่ง  ตามที่โฆษก กองทัพบกให้สัมภาษณ์

อย่างไรก็ตามทางสมาคมฯก็จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวต่อไป  ซึ่งถ้าได้รับการยืนยันแน่ชัดว่าชายคนดังกล่าวไม่ใช่ผู้สื่อข่าวหรือช่าง ภาพฯ โฆษก กองทัพบก ต้องรับผิดชอบต่อการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว

นายประดิษฐ์กล่าวว่านอกจากนี้ในที่ประชุมกรรมการสมาคม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ที่ประชุมมีมติให้มีการทำหนังสือเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายน โดยจะขอความร่วมมือจากนักข่าว และช่างภาพของสื่อมวลชนทุกแขนงที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง ทุกพื้นที่ เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทย บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง บริเวณถนนเพชรบุรีซอย 5 ซอย 7และบริเวณชุมชุมชนนางเลิ้งและบริเวณทำเนียบรัฐบาลและทั้งพื้นที่อื่นๆ ของการชุมนุม ซึ่งจะมีการนัดหมายนักข่าวและช่างภาพสื่อมวลชนทุกแขนงหารือในเรื่องดังกล่าว ในเร็วๆLabel Cloud