Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Friday, April 24, 2009

อภิสิทธิ์ ลงนามเลิก พรก.


posttoday: นายกรัฐมนตรี แถลงข่าว ลงนามเลิก พรก.ฉุกเฉิน แล้วมีผล 12.00 น. วันนี้ มั่นใจคุมสถานการณ์ได้

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชน โดยระบุว่าได้ลงนามในประกาศยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุก เฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว ซึ่งจะมีผลภายในเที่ยงวันนี้

นายกรัฐมนตรี มั่นใจว่าหลังจากนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามกฎหมายที่มีอยู่ พร้อมกับจะเดินหน้าสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ขณะเดียวกัน จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กำลังในการผลัก ดันกลุ่มผู้ชุมนุม

"เมื่อวานนี้ทั้งวันมีการสอบถามกันตลอดเวลา และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงก็ยืนยันว่าน่าจะดำเนินการได้ตั้งแต่เที่ยงวันนี้ เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นก็ได้มีการตัดสินใจและลงนามประกาศเพื่อยกเลิกภาวะฉุกเฉินร้ายแรง ตั้งแต่เที่ยงวันนี้
ขอเรียนว่า เมื่อยกเลิกแล้ว นั่นก็หมายความว่าอำนาจต่างๆ ที่ใช้ตาม พ.ร.ก.ก็จะสิ้นสุดลงไปด้วย แต่คงไม่ได้หมายความว่าการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะจุดที่อาจจะยังมีความหวั่นวิตกของพี่น้องประชาชน จะหมายถึงว่าเราไม่ทำอะไร ก็มีการประสานกันระหว่างหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงว่าจะมีจุดไหน อย่างไร ที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยอาศัยกฎหมายตามปกติ

เพราะฉะนั้นขอให้ความมั่นใจว่า ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไป แต่จะไม่มีในเรื่องของอำนาจพิเศษ และการยกเลิกครั้งนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทั่วโลกว่าเราได้นำบ้าน เมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ผมมีเรื่องที่จะเรียนอีก 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องของการดำเนินการต่อไป สำหรับหลายท่านซึ่งอาจจะไม่ได้ฟังการอภิปรายในช่วงค่อนข้างดึกเมื่อวานนี้ เรียนว่าขณะนี้ท่านประธานรัฐสภา รวมทั้งท่านประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน จะร่วมกับวิป 3 ฝ่าย ในการที่จะเดินหน้า ประการแรกก็คือ ประมวลเหตุการณ์เพื่อที่จะตรวจสอบในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน เรื่องของการใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงที่มีประกาศ พ.ร.ก.

ส่วนที่ 2 ก็คือการนำเอาประเด็นปัญหา ซึ่งถือเป็นปมของความขัดแย้งต่างๆ ทางการเมือง เพื่อวางแนวทางในการที่จะคลี่คลายปมประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อไป

เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็จะรอฟังความคืบหน้าของทางฝ่าย นิติบัญญัติ แต่ยืนยันว่ารัฐบาลในฝ่ายบริหารจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่" นายกรัฐมนตรี กล่าว

เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสถานนีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอธัญบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และอำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552 ให้เป็นพื้นที่ควบคุมตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ ถือเป็นที่สิ้นสุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Reblog this post [with Zemanta]

Label Cloud