Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Tuesday, April 14, 2009

นายกฯอวยพรปีใหม่วันสงกรานต์

เดลินิวส์: 13 เมษายน 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวอวยพรประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ว่า ให้ประชาชนสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ดีงาม ร่วมรณรงค์ อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม เล่นสงกรานต์อย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของตนเอง และผู้อื่น เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ นอกจากนี้ควรแสดงออกถึงความกตัญญู ความปรองดอง สมานฉันท์ เคารพกันมากกว่าการเล่นสาดน้ำ ดังคำขวัญที่ว่า สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวีปลอดภัย

Label Cloud