Find Other Sides of Thai Politic. Update you on the political turmoil in Thailand.

อ่าน ทวิตเตอร์

Upcoming

Monday, April 13, 2009

เสื้อแดงนำรถปิดถนนแยกศรีอยุธยา4ด้าน

Bkkbiznews: ม็อบเสื้อแดงนำรถเมล์ปิดถนนบริเวณแยกศรีอยุธยาทั้ง 4 ด้าน ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวใช้ไม่ได้

พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล ผู้บังคับการตำรวจนครบาล (ผบก.จร.) กล่าวว่า ยังมีการปิดการจราจรคือบริเวณสี่แยกศรีอยุธยาทั้ง 4 ด้าน รถจะมุ่งหน้าเข้าถนนศรีอยุธยาทั้งสี่ด้านไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากจุดดัง กล่าวเป็นเส้นทางมุ่งเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาล

อย่างไรก็ตามจุดที่กระทบการจราจรมากที่สุดคือถนนวิภาวดีรังสิต ทางด่วนลงดินแดง เนื่องจากจุดดังกล่าวมีการสลายการชุมนุมและยังมีการเคลียร์พื้นที่ไม่หมด ซึ่งจะมีทหารตรึงกำลังอยู่บนถนนวิภาวดีทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก พร้อมทั้งวางกำลังอยู่บริเวณหน้าโรงแรมเซ็นทรัลย์โซฟิเทลลาดพร้าว ทำให้รถที่มุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวไม่สามารถเข้าได้จะปิดการจราจรบริเวณดัง กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณแยกถนนศรีอยุธยา ทั้ง 4 ด้าน ได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมอาวุธครบมือ ยืนชุมนุมจำนวนมากยาวไปถึงกระทรวงต่างประเทศ พร้อมทั้งได้นำรถเมล์สาย 14, 39, 97,44, 67 และสาย 8 ทำการปิดถนนรอบแยกศรีอยุธยาทั้งหมด รวมทั้งได้นำยางรถยนต์มาเผารอบสี่แยก

Label Cloud